Skip To Main Content

Trung tâm Anh ngữ


Trung tâm Anh ngữ Đại học Ohio Northern ( ELP- ONU) luôn đáp ứng nhu cầu học Anh ngữ tại cơ sở của trường. Nhiệm vụ trung tâm là chuẩn bị tiếng Anh học thuật cho sinh viên để bắt đầu học chuyên ngành tại Đại học Ohio Northern ( ONU). Chương trình chuẩn bị tiếng Anh học thuật tại ONU gồm 2 chương trình cơ bản.

Nhiệm vụ của các chương trình tiếng Anh (ELP) tại Đại học Ohio Northern là đáp ứng mục tiêu chuyên biệt, đa dạng, theo nhu cầu học của sinh viên, của đội ngũ giảng viên và nội dung dạy và học của trường Đại học. ELP tạo nền tảng tiếng Anh thực hành tốt nhất nhằm đạt được nhiệm vụ chung và chủ trương phục vụ như là nguồn trung tâm ngôn ngữ hỗ trợ rộng rãi cho cộng đồng.

Chương trình chuyển tiếp Học Bổng Quốc tế (ISTP:   là khóa học một năm dành cho sinh viên đã có kỹ năng tiếng Anh vững vàng cần hỗ trợ đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật nâng cao của trường Đại học. Sinh viên của chương trình này được học toàn thời gian một môn chuyên ngành và tất cả các tín chỉ học thuật có liên quan đến khóa học của văn bằng Đại học. Sinh viên chương trình ISTP được học môn chuyên ngành của mình cùng lúc phát triển các kỹ năng tiếng Anh cần thiết. Đây là chương trình duy nhất và là một phần của chương trình Đại học ONU.

Chương trình tiếng Anh tăng cường (IEP): phục vụ sinh viên có kỹ năng tiếng Anh thấp hơn có nhu cầu cần nắm vững trình độ cơ bản Anh ngữ để sử dụng. Đây là chương trình học một năm (gồm 5 kỳ) cho phép sinh viên bắt đầu học từ cấp độ tiếng Anh cơ bản đến cấp độ kỹ năng nâng cao. Sinh viên của chương trình này được chấp thuận có điều kiện vào khóa chuyên ngành và sẽ được vào học chuyên ngành sau khi hoàn thành khóa tiếng Anh tăng cường (IEP). Do đó, trong quá trình học, sinh viên luôn được tư vấn hỗ trợ giúp đạt được kế hoạch chương trình học thuật của mình.

Để được vào Chương trình chuyển tiếp Học Bổng Quốc tế (ISTP),  đương đơn phải có điểm TOEFL iBT 50 hoặc IELTS lớn hơn 5.0 ( hoặc các điểm của mỗi bài kiểm tra tương đương như xếp loại này) và được chấp thuận vào chương trình chuyên ngành Đại học của ONU. Sau khi hoàn tất chương trình ISTP và thi đạt điểm TOEFL iBT 62 hoặc đạt TOEFL 500 thì sinh viên bắt đầu được học toàn thời gian chương trình Đại học.

Để được vào Chương trình tiếng Anh tăng cường (IEP),  sinh viên chỉ cần đăng ký chương trình Đại học và gửi chứng cứ khả năng tiếng Anh hoặc làm bài kiểm tra theo yêu cầu tại Trung tâm IEP. Khi đến đăng ký học, ban đầu sinh viên sẽ được làm bài kiểm tra xếp lớp của IEP. Sinh viên sẽ được sắp xếp vào học đúng cấp độ và phải hoàn tất từng cấp độ học. Có năm cấp độ và cần hoàn thành trong một năm học bao gồm cả học kỳ hè, hoặc sau khi sinh viên hòan tất Chương trình chuyển tiếp Học Bổng Quốc tế ISTP, các sinh viên không thể vào ngay chương trình học thuật cho đến khi phải hoàn thành chương trình tại IEP bắt buộc.

Phương châm học tập tại đây là các lớp học Anh ngữ luôn đảm bảo cung cấp cho sinh viên các cơ hội sử dụng tiếng Anh trong điều kiện tự nhiên như là có Trung tâm hỗ trợ học thuật cho sinh viên, những buổi tối chiếu phim, Câu lạc bộ nói tiếng Anh, du ngoạn và các hoạt động dã ngoại, câu lạc bộ của trường Đại học, và sắp xếp ăn ở của trường.

Cơ hội HỌC BỔNG hiện có cho sinh viên quốc tế đăng ký vào ONU là:

Tất cả sinh viên quốc tế đều nhận được học bổng ( trên cơ sở học lực ưu tú) ít nhất 4,000 $USD. Học bổng bình quân hằng năm là 12,000 $USD. Mức học bổng thấp nhất có thể được gia hạn mỗi năm nếu sinh viên đạt điểm bình quân GPA 2.5.

 

For more informaton: 

Academic Calendar - IEP

Plan of Courses - IEP

Plan of Courses - ISTP

ELP Student Handbook

Tuition and Fees

Faculty and Staff

How long does English study take?

   

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Anh ngữ Đại học Ohio Northern ( ELP- ONU):

Hội trường Clark – Đại học Ohio Northern
Điện thoại: 01 419 772-1016
FAX: 01 419 772-1013
Email: elp@onu.edu ( nếu bạn gửi email bằng ngôn ngữ tiếng của bạn, chúng tôi sẽ dịch và trả lời cho bạn)    

 

Email: elp@onu.edu ( nếu bạn gửi email bằng ngôn ngữ tiếng của bạn, chúng tôi sẽ dịch và trả lời cho bạn) Chúng tôi hy vọng bạn luôn có quan tâm đến các chương trình tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Đại học Ohio Northern ( ELP- ONU) cho việc học của bạn tại Hoa Kỳ.

With many thanks to our translator, Mrs Vo Thi Thuy Tien

English Language Programs
419-772-1011
elp@onu.edu
Dukes Memorial 228
525 South Main Street
Ada, Ohio 45810
Monday: 8 a.m.-12 p.m.
Tuesday: 8 a.m.-12 p.m.
Wednesday: 8 a.m.-12 p.m.
Thursday: 8 a.m.-12 p.m.
Friday: 8 a.m.-12 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed
Department of English

Paulene Callahan

419-772-2100
p-callahan.1@onu.edu
Dukes Memorial 100
525 South Main Street
Ada, Ohio 45810
Monday: 8 a.m.-5 p.m.
Tuesday: 8 a.m.-5 p.m.
Wednesday: 8 a.m.-5 p.m.
Thursday: 8 a.m.-5 p.m.
Friday: 8 a.m.-5 p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed